top of page

FLYTENDE DRØMMER

Drømmetilstand og våken tilstand.

Begge både flytende og til stede.

Bilder av uoppløste fragmenter av opplevelser farer over netthinnen.

Flytende og i stadig bevegelse.

Vi svever i en annen tilstand under nattens vinger.

Våre lengsel på evig søken etter fullbyrdelsen av håp og drømmer.

Det uoppgjorte bearbeides.

Tiden står stille der vi beveger oss uhindret omkring.

Sjelens frigjøring fra kroppen i den dype søvn.

Evig søkende og reisende.

Forening av fortid og fremtid i samme øyeblikk.

Natten og dagen flettes i sammen.

Lik nattens drømmer, kan vår nåværende virkelighet oppleves både absurd og uforståelig. Vi blir utfordret til å leve fullt ut i øyeblikket og ha tillit til egen kropp og eget indre liv. Med dette som bakgrunn ønsker vi å utforske bevegelsesspråket videre, hvor både det ytre og det indre får en like stor plass, og samtidig gjøre disse oppdagelsene tilgjengelig for publikum. 

Med produksjonen «Flytende Drømmer»  ønsker vårt nystartede kompani å utforske et landskap av bevegelser som fanger rytmikk, dynamikk og allsidighet i en organisk form. Det fysiske uttrykket er prioritert sammen med tanker om å berøre kroppens opplevde historier. Dansen er et fantastisk apparat for bearbeidelser av indre konflikter, savn, håp og lengsler.

Ansvarlig for koreografi "Flytende Drømmer" er Wenche Brun. Hun startet i sin tid Attic Dansesenter i Drammen som siden ble et AS, og er nå en del av Drammen Kommune. Ved siden av å være daglig leder har hun hatt ansvar for skolens dansekompanier, og regissert og koreografert utallige forestillinger gjennom mange år både lokalt og på andre scener. Wenches koreografier bærer ofte preg av et sterkt budskap.  Som koreograf ønsker Brun å åpne nye dører for publikum ved å vekke nysgjerrighet og tankeprosesser, men samtidig gjøre disse inntrykkene forståelige. Hennes bevegelsesspråk er av dynamisk art med organisk flyt og intensjon i bevegelsene og interaksjonene mellom danserne. Slik som menneskers liv inneholder et stort spekter av følelser, strekker Wenche Brun sitt arbeide seg over flere emosjonelle plan i sitt uttrykk.  Fra det lekne og ungdommelige, til det mer alvorlige. 

KOREOGRAFI: WENCHE BRUN

KOSTYME: WENCHE BRUN & INGRID SCHADE FILM OG TEKST: WENCHE BRUN

KLIPP OG STEMME: INGRID SCHADE

bottom of page