top of page
  • Instagram
  • Facebook

Casse-Cou          

                  Project

Ideen om et profesjonelt dansekompani i Drammen har lenge vært en drøm hos flere, så når Lise Rusås Kristoffersen tok initiativet i 2022 var det flere som hang seg på.  Et viktig punkt til hvorfor Lise ønsket å starte CCP er fordi det er få dansejobber i Norge.  Hun kjente på ansvaret med å skape arbeidsplasser.  Hvis det ikke finnes noen jobber vil yrket dø ut, og hun opplever dansen som så viktig i sitt liv og ønsker at flere skal få ha den samme kjennskapen til dansen.  Hun håper kompaniet vil bli en viktig del av kunst og kultur i Drammen, samt leve lenge etter hennes tid!

I oppstartsprosessen tok hun med seg Sigurd Kirkerud Roness, samt en rådgiver i Wenche Brun, som også ble en viktig brikke i oppstartsprosessen.

Etter audition i september 2022 bestod gruppen av ni dansere henholdsvis fra Drammen, Lier, Røyken, Kongsberg.  Kompaniet er etablert med et formål om at profesjonelle dansere med tilknytning til Drammensområdet, skal bringe dansekunst til den allmenne gjennom forestillinger og workshoper.

VISJON

 - Skape en arena og arbeidsplass for profesjonelle dansere fra Drammen og omegn, for produksjoner og kreativ utfoldelse.

 - Synliggjøre dansen i Drammen og omegn.

 - Skape et fellesskap for dansere og pedagoger fra/i Drammen og omegn, ved å dele ressurser og erfaringer, som dermed kan styrke hver enkelt i sitt kunstneriske virke.

 - Inspirere unge til å tørre å satse på sin lidenskap, om det måtte være kunst eller noe annet.

 

Gruppen ledes av Lise Kristoffersen, jobber på tvers av ulike sjangere og utforsker potensialet som ligger i fysisk allsidighet, styrke og særpreg i medlemmenes uttrykk og bevegelsesspråk. CCP jobber for å tilby både nyetablerte og etablerte scenekunstnere en arena der de kan videreutvikle seg som scenekunstnere i et profesjonelt miljø.  Kompaniet jobber mot egne oppsetninger, samt bidra med danseinnslag på dansefestivaler og lokale arrangementer, med stykker som tar for seg dagsaktuelle temaer og fremmer følelser som betyr noe for mennesker, på tvers av kultur og bakgrunn.

Dans handler om å formidle en idé eller emosjon, frigjøre energi eller simpelthen fremelske det vakre i kun bevegelsen og øyeblikket. 

UTVALG20230205_0001.jpg
bottom of page